ወፍሪ ኽታበት ካብ 9 – 18 ነሓሰ 2015 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ክወሃብ እዩ።

1) ኽታበት ፀረ-ሕማም ኮሮና (COVID-19)፦ ንልዕሊ 12 ዓመት (ንሓደሽቲ፣ ኸምኡውን መጠናኸሪ/ቅድሚያ ቅድሚ 6 ውርሒ ንዝወሰዱ)፣

2) ኽታበት ሕማም መንሽሮ ኣፍደገ መህፀን – ንደቂ 14 ዓመት ኣባፅሕ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ፣

3) ዝተቋረፀ ስሩዕ ኽታበት ወይ ዜሮ ዶዝ ንትሕቲ 2 ዓመት ህፃናት፣

4) ዳህሳስ ሕማም ፊስቱላን ምልቆ ማህፀንን፣

5) ዳህሳስ ኬባዕ እግሪ ቆልዑት፣

6) ካልኦትን ከም ነፀርታ ሕማም ዓባይ ሰዓል (ቲቢ) ፤ ወዘተ

እዚ ወፍሪ ንተኻተተልቲ 10 መዓልትታት ማለት’ዉን ካብ ዕለት 9 ነሓሰ ጀሚሩ ክሳብ 18 ነሓሰ 2015 ዓ.ም ክቕፅል እዩ።

Leave a Comment

Scroll to Top