ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ምስ ቢሮ ጥዕና ትግራይ፣ ጆፓይጎን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ዘዳለዎ ሲምፖዚየም ” ኣብ ሕውየትን ዳግመ ህንፀት ጥዕና ትግራይ ” ሎሚ 29 ሓምለ 2015 ዓ.ም ኣማስዩ ተዛዚሙ

እቶም ዝቐርቡ ዓሰርተ (10) መፅናዕትታት ካብ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ፣ ዩኒቨርሲቲ መቐለ፣ ዩኒቨርስቲ አዲስ አበባ፣ ምሁራን ዳያስፖራ ፣ ጆፓይጎ፣ ብውልቀን ካልኦትን ዝተሳተፍሉ ነይሩ።

ሓላፊ ካብኔ ሴክረተርያት ትልሚ ስግግር ማሕበራዊ ልምዓት ፕሮፌሰር ክንደያ ገ/ሂወት ” ዳግመ ህንፀት ስርዓት ጥዕና ትግራይ ኸመይ ተዝኸውን ኢልኩም፤ ተሞክሮ ቡዝሓት ሃገራት ዳህሳስ ገይርኹም ብዝሐሸ ንክልልና ኣየናይ ከምዝጠቅምን ተመያይጥኩም ኢኹም። ኣብ ክልልና ዘሎ በዝሒ ሓይሊ ሰብ ፣ ዘለና ሃፍቲ ሒዝና ኩሉ መዳይ ዘለና ዓቕሚ ብምሓዝ ክንሰርሕ ይግባእ። ሐዚ ንትግራይ ዝጠቕሙ ሓሳባት የድልዩና እዮም፤ ናተይ ሓሳብ ጥራሕ እያ ትኽክል ዝብል ኣካል ክህሊ የብሉን። ኣብ መወዳእታ ነዚ መድረኽ ዘዳለዩ ኣካላትን መቕረብትን ምስጋና ይግበአኩም ” ኢሎም።

ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ ዶ/ር ሓየሎም ካሕሳይ ፦ ነዚ ሲምፖዝየም ንምድላው ዓብይ ፃዕሪ ዝገበርኹም ኣካላት ዳግም ብምምስጋን፤ እቶም ኣብ ምርድዳእ ዝበፃሕናሎም ፅሑፋት ብምሓዝ በቲ ዝተዳለወ ሰነድ መሰረት ንተግባራውነቱ ኩልና ብውነ ሒዝና ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ኣቕሪብና ብመዳይ ጥዕና ዝረአዩ ፀገማት መፍትሒ ክግበረሉ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ። ተሳተፍቲ እቲ ሲምፖዚየም ከምዚ ዓይነት መፅናዕትታት ቐፃልነት ክህልዎምን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሓቢርካ ብምስራሕ ናብ ተግባር ምውራድ ከምዘድልን፤ ካብዚ ዝቐረበ መፅናዕቲ ሕብረተሰብና ተጠቃማይ ዝኾነሉ ኣገባብ ንከህሊ ፃዕርን ተበግሶን ክህሊ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲቦም።

Leave a Comment

Scroll to Top