ተሳተፍቲ 9ይ ዓለም – ለኸ ዓዉደ መፅናዕቲ ጥዕና ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስቲታ ዓለምን ዝመፁ ሓካይም ሓገዝ ሕክምና ኣካይዶም።

12 መጋቢት 2016 ዓ.ም፤ ብምትሕብባር ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ትግራይ፣ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይን ኢስማስን ካብ ዕፅዋን ክባን ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ጥዕና ኣድሂቦም ዝተኻየዱ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ዝቐርቡሉ 9ይ ዓለም-ለኸ ዓዉደ መፅናዕቲ ትግራይ ብተወሳኺ ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬን ሆስፒታል ዓይደርን ንዝርከቡ ዝተወሰኑ ተሓከምቲ ምርመራ ሕክምና አካይዶም ።

ነቲ ጉጅለ መሪሖም ዝመፁ ፕሮፌሰር ኣልዶ ሞሮነ ” ኩነታት ተመዛበልቲ ከምዝረአዩን ዘለውዎም ፀገማት ቡዙሕ ከምዝኾነን ዝምልከቶም ኣካላት ተመዛበልቲ ናብቲ ንቡር በቶኦም ክምለሱ ምእንታን ብውነ ክስራሕ ከምዝግበእ ሓቢሮም። ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ዑደት ድሕሪ ምግባር ፤ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ግልጋሎት ካብ ሕሉፍ ግዘ ዝነኣሰ ምዃኑን ድሌት ተጠቃማይ ዘይማልእ ምዃኑ ኣብሪሖም። ህዝቢ ትግራይ ሐዚ እውን ኣብ ፀገም ዘሎ ምዃኑ ከምዝተረድኡን ኣድላይ ሓገዝ ክገብሩ ምዃኖም ኣብሪሆም” ።

Leave a Comment

Scroll to Top